Impressió Digital

Impressió digital

• Immediatesa en la impressió i reimpressió: servei en hores, no en dies, eliminant els passos intermedis en imprimir com fotolits, planxes, etc.

• Possibilitat de canvis d’última hora: reduir els temps d’impressió permet allargar el termini per a introduir modificacions.

• Eliminació d’estocs de material imprès «imprimir el que es necessita» en lloc d’imprimir el que es preveu, permet eliminar el magatzematge del material gràfic que no s’utilitzarà en aquest moment, així com l’actualització dels seus continguts.

• Dada variable: és l’únic sistema d’impressió que permet la personalització de tot el contingut, amb l’increment que això suposa en la resposta final dels lectors.

Imprimeix els teus arxius digitals amb la màxima qualitat i en un temps mínim.

impresion digital Lleida, roide, rotulos lleida,