Rètols amb i sense llum

Rètols lluminosos

Els rètols lluminosos s’utilitzen com a element corporatiu identificador d’establiments, comerços i empreses en general, fent-los destacar de nit a l’estar il·luminats.

Existeixen diferents tipus de rètols lluminosos: 

Caixes de llum amb frontal de metacrilat i lona. Panells electrònics i creus de farmàcia. I. Il·luminats amb focus. Il·luminats amb fluorescència exterior.

Caixes de llum amb frontal de metacrilat. Il·luminades interiorment amb fluorescència.

La seva fabricació es realitza amb alumini especial per a intempèrie resultant totalment estanques. Les motlures es poden lacar amb el color que es vulgui i que més s’adapti a la imatge corporativa de la seva empresa.

Pels frontals utilitzem metacrilat de qualitat, retolat amb vinil de color o Impressió digital. Caixes de llum amb frontal de lona Es tracta de rètols molt flexibles i de gran durada que permeten el muntatge de caixes de llum de gran longitud d’una sola peça, sense cap junta d’unió.

Està muntat amb una lona de gran resistència que pot retolar-se mitjançant impressió digital o vinil.

 Panells electrònics

Panells de gran lluminositat i baix consum. Capacitat de mostrar la informació amb claredat tant de nit com a plena llum del dia. Major flexibilitat i facilitat d’informació i programació.

Components de gran durabilitat. Disposem de múltiples opcions per elegir el rètol electrònic que millor encaixi amb les seves necessitats. 

Creus de farmàcia, Creus electròniques per a ús exterior, fabricades amb leds de gran qualitat Impacte i lluminositat inclús a plena llum del dia.